Radca Prawny A.Wojnarowski, A. Wojnarowska, J.Kinal

Nieodpłatne konsultacje - Mając na uwadze napotykane przez naszych Klientów problemy związane z pandemią COVID-19 Kancelaria Consulti zainicjowała program wsparcia dedykowany przedsiębiorcom doświadczonym spadkiem obrotów, przestojem ekonomicznym jak również podmiotom planującym restrukturyzację swoich przedsiębiorstw. Na czas trwania pandemii Kancelaria nieodpłatnie świadczy usługi consultingu w zakresie rozwiązań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego wynikającego z obecnej sytuacji. Nasi prawnicy przeanalizują Państwa sytuację i zaproponują konkretne rozwiązania, które mogą okazać się pomocne w przetrwaniu tego trudnego na nasz wszystkich czasu. W razie ewentualnych pytań zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub do kontaktu telefonicznego.

Oferujemy szeroką gamę usług dla klientów z branży biznesowej oraz dla klientów indywidualnych

Skuteczne rozwiązania prawne to nasz znak rozpoznawczy Kancelarii Prawnej Consulti. Wygrywamy sprawy sądowe dla naszych klientów, odzyskujemy należności, wspieramy firmy w efektywnym prowadzeniu biznesu, dostarczając zawsze wysokiej jakości porady prawne, które wyróżnia niezawodność.

Wieloletnie doświadczenie biznesowe oraz interdyscyplinarne wykształcenie założycieli pozwala dostrzegać i zabezpieczać interesy naszych klientów w wielu branżach i na różnych płaszczyznach ich działalności.

Posiadamy umiejętności zawodowe związane z pracą w międzynarodowych korporacjach. Na przestrzeni lat zajmowaliśmy się m. in. windykacją i zarządzaniem wierzytelnościami, administrowaniem funduszami inwestycyjnymi, opiniowaniem międzynarodowych kontraktów oraz zagadnieniami technologicznymi.

Nieustannie skupiamy się na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Uczestniczymy w profesjonalnych szkoleniach i pozostajemy w stałym kontakcie z pracownikami naukowymi z różnych dziedzin.

Adam Wojnarowski

Radca Prawny Gdańsk, Polska

Adam Wojnarowski zajmuje się prawem cywilnym i gospodarczym. Szczególnie bliska jest mu tematyka szeroko rozumianego prawa przewozowego, budowlanego oraz własności przemysłowej. Prowadzi sprawy gospodarcze z zakresu szkód w transporcie.

Posiada również duże doświadczenie w odzyskiwaniu należności od nieuczciwych dłużników, w tym podmiotów posiadających siedzibę poza granicami Polski.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Profil na Linkedin

Jakub Kinal

Radca Prawny Gdańsk, Trójmiasto

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych trójmiejskich kancelariach. Zajmuje się sprawami z zakresu doradztwa korporacyjnego, postępowań sądowych oraz administracyjnych.
Ma duże doświadczenie w prawie gospodarczym, cywilnym, rodzinnym i karnym. Skuteczny w windykowaniu należności i dochodzeniu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych.
Specjalizuje się w kompleksowym dochodzeniu rekompensat finansowych z tytułu ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości (m.in.: wywłaszczenia, służebności). Obecnie prowadzi kilkadziesiąt postępowań w sprawach roszczeń przeciwko lotniskom.
Jest współzałożycielem Fundacji Szkoły Wychowania Młodych Piłkarzy Pokolenia Lechii Gdańsk, propagującej m.in. rozwój kultury sportowej wśród dzieci i młodzieży.
Włada płynnie językiem angielskim.
Miłośnik psów, wielokrotny Maratończyk i Ultramaratończyk.

Profil na Linkedin

Anna Wojnarowska

Radca Prawny Gdańsk, Trójmiasto

Anna Wojnarowska prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa własności lokali oraz prawa pracy. Specjalizuje się w sprawach o rozwód, separację, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie, ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem, rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka.

W kancelarii zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu stosunków rodzinnych i opiekuńczych, a także spraw o podział majątku, zniesienie współwłasności i rozliczenie. W swojej pracy korzysta z doświadczenia zdobytego w kilkuletniej pracy jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Profil na Linkedin

Oferta

Prawo
transportowe

Kompleksowe doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa transportowego stanowi jedną z kluczowych działalności Kancelarii. Znajomość bieżących przepisów prawnych, praktyk rynkowych i wieloletnie doświadczenie w połączeniu z bogatą wiedzą merytoryczną pozwala nam prowadzić profesjonalne doradztwo prawne zarówno dla spedytorów, przewoźników i agencji celnych, jak również dla innych podmiotów zaangażowanych w proces przewozu towarów i usług. Reprezentujemy firmy transportowo-spedycyjne w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Dochodzimy roszczenia przewozowe i spedycyjne. Proponujemy skrojone na miarę rozwiązania, które pomogą w efektywnym prowadzeniu działalności transportowej.

Prawo rodzinne
i spadkowe

Pomagamy naszym klientom w najtrudniejszych momentach życia. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego wyzwalają wiele emocji, dlatego warto polegać na pomocy prawnej doświadczonych prawników, którzy zajmą się formalnościami. Zdobyte doświadczenie oraz indywidualne podejście do każdej sprawy pozwalają nam ocenić stan faktyczny i doradzić klientowi jakie będzie najlepsze rozwiązanie sprawy zarówno dla niego jak i jego bliskich. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach sądowych o rozwód i separację, w sprawach o podział majątku, o zniesienie współwłasności, o alimenty oraz w sprawach z zakresu regulowania władzy rodzicielskiej.

Prawo
gospodarcze

Wspieramy sukces biznesowy naszych klientów, oferując efektywne rozwiązania z zakresu prawa gospodarczego. Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej zarówno spółek prawa handlowego jak również przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Doradzamy naszym klientom w bieżącej działalności przedsiębiorstwa jak również w kwestiach przekształceń, procesów cywilnoprawnych, postępowaniach administracyjnych oraz skutecznej windykacji należności.

Prawo
Karne

Prowadzimy sprawy z szeroko rozumianego obszaru Prawa Karnego. Występujemy jako obrońcy w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia. Ponadto występujemy jako pełnomocnicy pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych. Oferujemy kompleksowe doradztwo w sprawach związanych z odpowiedzialnością karną. Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa karnego wykonawczego. Przygotowujemy zawiadomienia o możliwości popełnieniu przestępstwa. Sporządzamy prywatne i subsydiarne akty oskarżenia.

Odszkodowania

Skuteczne dochodzenie odszkodowań to nasza specjalność. Prowadzimy postępowania odszkodowawcze, negocjacje i analizujemy umowy z ubezpieczycielem. Pomagamy w całym procesie począwszy od pomocy przy skompletowaniu materiałów po reprezentowanie klientów w sądzie. Walczymy o wysokie odszkodowania dla naszych klientów, które pokryją szkody, jakie ponieśli.

Prawo pracy
i ubezpieczeń
społecznych

Chronimy interesy pracodawców i osób fizycznych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wspieramy pracodawców w zakresie sporządzania umów o pracę, kontraktów menedżerskich oraz w procesach restrukturyzacji. Reprezentujemy klientów przed sądami, rozwiązujemy spory z zakresu prawa pracy. Świadczymy także kompleksowe doradztwo z zakresu ubezpieczeń społecznych, reprezentując klientów w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i dostarczając profesjonalną pomoc prawną.

Stała obsługa prawna

Profesjonalne i rzetelne doradztwo prawne to jeden z najważniejszych i niezbędnych elementów, który pomoże w efektywnym prowadzeniu działalności.

W naszej kancelarii wspieramy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek, które wymagają pomocy prawnej i wykonywania na ich rzecz czynności prawnych w sposób częsty bądź stały.

Zaufali nam

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczałtowane

stosowane w przypadku stałej obsługi prawnej. Obejmuje określone, miesięczne wynagrodzenie w stałej wysokości, bez względu na nakład pracy Kancelarii przypadający na dany miesiąc. Skierowane najczęściej do Klientów biznesowych.

Wynagrodzenie jednorazowe

stanowi określoną z góry kwotę wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie zleconej usługi.

Wynagrodzenie godzinowe

wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby świadczonych godzin pracy oraz od stawki za jedną godzinę świadczonej pracy, ustalanej indywidualnie z Klientem.

Wynagrodzenie success fee

obejmuje wynagrodzenie jednorazowe wraz z premią określoną najczęściej procentowo za pozytywny wynik świadczonej usługi prawnej.

Wynagrodzenie mieszane

stanowi połączenie wynagrodzenia ryczałtowego z godzinowym. Stosowane w przypadku stałej obsługi prawnej. Obejmuje stawkę miesięczną dla określonej liczby świadczonych godzin wraz z dodatkowym rozliczeniem wedle określonej stawki godzinowej przy przekroczeniu ustalonej liczby świadczonych godzin.

Kreatywne podejście, skuteczne działanie i zespół doświadczonych prawników znających znakomicie środowisko biznesowe gwarantuje niezawodne wsparcie prawne, jakiego potrzebuje firma.

Kontakt

Formularz kontaktowy

*

Kontakt

KANCELARIA PRAWNA
CONSULTI

Nad Stawem 10/2
80-454 Gdańsk
Polska

T. +48 739 901 993
M. kancelaria@consulti.pl

Dane