Radca Prawny A.Wojnarowski, A. Wojnarowska, J.Kinal

Nieodpłatne konsultacje - Mając na uwadze napotykane przez naszych Klientów problemy związane z pandemią COVID-19 Kancelaria Consulti zainicjowała program wsparcia dedykowany przedsiębiorcom doświadczonym spadkiem obrotów, przestojem ekonomicznym jak również podmiotom planującym restrukturyzację swoich przedsiębiorstw. Na czas trwania pandemii Kancelaria nieodpłatnie świadczy usługi consultingu w zakresie rozwiązań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego wynikającego z obecnej sytuacji. Nasi prawnicy przeanalizują Państwa sytuację i zaproponują konkretne rozwiązania, które mogą okazać się pomocne w przetrwaniu tego trudnego na nasz wszystkich czasu. W razie ewentualnych pytań zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub do kontaktu telefonicznego.

Oferujemy szeroką gamę usług dla klientów z branży biznesowej oraz dla klientów indywidualnych

Consulti to kancelaria prawna z Gdańska z długoletnim doświadczeniem i wszechstronną wiedzą. Uczciwe i obiektywne podejście, a także konkurencyjne ceny sprawiają, że powierzenie spraw naszej firmie będzie rozwiązaniem, z którego będą Państwo w pełni zadowoleni. Jako radcowie prawni z Gdańska oferujemy szeroką gamę usług dla klientów z branży biznesowej oraz dla klientów indywidualnych zgodnie z etyką zawodową i aktualnymi potrzebami rynku. Na przestrzeni lat zdobyliśmy liczne umiejętności zawodowe związane z pracą w międzynarodowych korporacjach. Zajmowaliśmy się m.in: windykacją i zarządzaniem wierzytelnościami, administrowaniem funduszami inwestycyjnymi, opiniowaniem międzynarodowych kontraktów, zagadnieniami technologicznymi. Godny zaufania radca prawny powinien w każdej sytuacji zachowywać profesjonalizm i dbać o dobro klienta. Jako kancelaria wykorzystujemy swoje kompetencje, znajomość odpowiednich przepisów i umiejętności zastosowania ich w praktyce, aby osiągnąć dla Państwa największe korzyści. Skuteczne rozwiązania prawne to znak rozpoznawczy Kancelarii Prawnej Consulti.

Adam Wojnarowski

Radca Prawny Gdańsk, Polska

Adam Wojnarowski zajmuje się prawem cywilnym i gospodarczym. Szczególnie bliska jest mu tematyka szeroko rozumianego prawa przewozowego, budowlanego oraz własności przemysłowej. Prowadzi sprawy gospodarcze z zakresu szkód w transporcie.

Posiada również duże doświadczenie w odzyskiwaniu należności od nieuczciwych dłużników, w tym podmiotów posiadających siedzibę poza granicami Polski.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Napisz wiadomość

Radca Prawny Adam Wojnarowski
Radca Prawny Jakub Kinal

Jakub Kinal

Radca Prawny Gdańsk, Trójmiasto

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych trójmiejskich kancelariach. Zajmuje się sprawami z zakresu doradztwa korporacyjnego, postępowań sądowych oraz administracyjnych.
Ma duże doświadczenie w prawie gospodarczym, cywilnym, rodzinnym i karnym. Skuteczny w windykowaniu należności i dochodzeniu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych.
Specjalizuje się w kompleksowym dochodzeniu rekompensat finansowych z tytułu ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości (m.in.: wywłaszczenia, służebności). Obecnie prowadzi kilkadziesiąt postępowań w sprawach roszczeń przeciwko lotniskom.
Jest współzałożycielem Fundacji Szkoły Wychowania Młodych Piłkarzy Pokolenia Lechii Gdańsk, propagującej m.in. rozwój kultury sportowej wśród dzieci i młodzieży.
Włada płynnie językiem angielskim.
Miłośnik psów, wielokrotny Maratończyk i Ultramaratończyk.

Napisz wiadomość

Anna Wojnarowska

Radca Prawny Gdańsk, Trójmiasto

Anna Wojnarowska prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa własności lokali oraz prawa pracy. Specjalizuje się w sprawach o rozwód, separację, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie, ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem, rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka.

W kancelarii zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu stosunków rodzinnych i opiekuńczych, a także spraw o podział majątku, zniesienie współwłasności i rozliczenie. W swojej pracy korzysta z doświadczenia zdobytego w kilkuletniej pracy jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Napisz wiadomość

Radca Prawny Anna Wojnarowska

Oferta

Ikona - Prawo Transportowe

Prawo
transportowe

Kompleksowe doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa transportowego jest specjalnością kancelarii prawnej z Gdańska. Bogata wiedza pozwala nam na pomoc zarówno spedytorom, przewoźnikom i agencjom celnym, jak również innym podmiotom zaangażowanym w proces przewozu towarów i usług. Reprezentujemy firmy transportowo-spedycyjne w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Dochodzimy roszczeń przewozowych i spedycyjnych. Proponujemy rozwiązania, które pomogą w efektywnym prowadzeniu działalności transportowej.

Ikona - Prawo Rodzinne

Prawo rodzinne
i spadkowe

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego wyzwalają wiele emocji. To dlatego warto polegać na pomocy prawnej doświadczonych prawników, którzy zajmą się formalnościami. Nasze indywidualne podejście do każdej sprawy pozwala obiektywnie ocenić stan faktyczny i doradzić klientowi, jakie będzie najlepsze rozwiązanie zarówno dla niego, jak i jego bliskich. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach sądowych o rozwód i separację, w sprawach o podział majątku, o zniesienie współwłasności, o alimenty oraz w sprawach z zakresu regulowania władzy rodzicielskiej.

Ikona - Prawo Gospodarcze

Prawo
gospodarcze

Wspieramy sukces biznesowy naszych klientów, oferując efektywne rozwiązania z zakresu prawa gospodarczego. Nasi radcowie prawni z Gdańska posiadają wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej zarówno spółek prawa handlowego, jak również przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Doradzamy naszym klientom w bieżącej działalności przedsiębiorstwa, a także w kwestiach przekształceń, procesów cywilnoprawnych, postępowaniach administracyjnych oraz skutecznej windykacji należności.

Ikona - Prawo Karne

Prawo
Karne

Prowadzimy sprawy z szeroko rozumianego obszaru Prawa Karnego. Występujemy jako obrońcy w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia. Ponadto występujemy jako pełnomocnicy pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych. Oferujemy kompleksowe doradztwo w sprawach związanych z odpowiedzialnością karną. Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa karnego wykonawczego. Przygotowujemy zawiadomienia o możliwości popełnieniu przestępstwa. Sporządzamy prywatne i subsydiarne akty oskarżenia.

Odszkodowania

Skuteczne dochodzenie odszkodowań to specjalność radców prawnych z Gdańska. Prowadzimy postępowania odszkodowawcze, negocjacje i analizujemy umowy z ubezpieczycielem. Pomagamy w całym procesie, począwszy od pomocy przy skompletowaniu materiałów, po reprezentowanie klientów w sądzie. Walczymy o wysokie odszkodowania dla naszych klientów, które pokryją szkody, jakie ponieśli.

Prawo pracy
i ubezpieczeń
społecznych

Chronimy interesy pracodawców i osób fizycznych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wspieramy pracodawców w zakresie sporządzania umów o pracę, kontraktów menedżerskich oraz w procesach restrukturyzacji. Reprezentujemy klientów przed sądami, rozwiązujemy spory z zakresu prawa pracy. Świadczymy także kompleksowe doradztwo z zakresu ubezpieczeń społecznych, reprezentując klientów w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i dostarczając profesjonalną pomoc prawną.

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA – RADCOWIE PRAWNI GDAŃSK

Profesjonalne i rzetelne doradztwo prawne to jeden z najważniejszych i niezbędnych elementów, który pomoże w efektywnym prowadzeniu działalności. W zależności od zakresu i częstotliwości prowadzonych usług, istnieje kilka możliwości rozliczania się z radcą prawnym w Gdańsku.

W naszej kancelarii wspieramy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek, które wymagają pomocy prawnej i wykonywania na ich rzecz czynności prawnych w sposób częsty bądź stały.

Zaufali nam

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczałtowane

stosowane w przypadku stałej obsługi prawnej. Obejmuje określone, miesięczne wynagrodzenie w stałej wysokości, bez względu na nakład pracy Kancelarii przypadający na dany miesiąc. Skierowane najczęściej do Klientów biznesowych.

Wynagrodzenie jednorazowe

stanowi określoną z góry kwotę wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie zleconej usługi.

Wynagrodzenie godzinowe

wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby świadczonych godzin pracy oraz od stawki za jedną godzinę świadczonej pracy, ustalanej indywidualnie z Klientem.

Wynagrodzenie success fee

obejmuje wynagrodzenie jednorazowe wraz z premią określoną najczęściej procentowo za pozytywny wynik świadczonej usługi prawnej.

Wynagrodzenie mieszane

stanowi połączenie wynagrodzenia ryczałtowego z godzinowym. Stosowane w przypadku stałej obsługi prawnej. Obejmuje stawkę miesięczną dla określonej liczby świadczonych godzin wraz z dodatkowym rozliczeniem wedle określonej stawki godzinowej przy przekroczeniu ustalonej liczby świadczonych godzin.

Kreatywne podejście, skuteczne działanie i zespół doświadczonych prawników znających znakomicie środowisko biznesowe gwarantuje niezawodne wsparcie prawne, jakiego potrzebuje firma. Kancelaria prawna Gdańsk Consulti to godne zaufania, bezpieczne i w pełni komfortowe dla klienta rozwiązanie wszelkich problemów prawnych.

Kontakt

Formularz kontaktowy

  *

  Kontakt

  KANCELARIA PRAWNA
  CONSULTI

  Matki Polki 5/2
  80-251 Gdańsk
  Polska

  T. +48 535 794 776
  M. kancelaria@consulti.pl