Prawo cywilne

Oferujemy szeroką gamę usług dla klientów z branży biznesowej oraz dla klientów indywidualnych

Prawo

Prawo cywilne

Prawo cywilne to dziedzina prawa, która reguluje stosunki między podmiotami prawa prywatnego. Skupia w sobie postępowanie m.in. z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań czy prawa spadkowego.

W naszej Kancelarii zajmujemy się szeroko pojętym prawem cywilnym. Prowadzimy sprawy związane z prawem rzeczowym (nabycie i utrata własności, ochrona własności, służebność przesyłu, ustanowienie drogi koniecznej), prawem zobowiązań (umowy), jak również prawem spadkowym.

Na co dzień pomagamy Klientom tworzyć umowy cywilnoprawne, opiniujemy umowy związane z zakupem nieruchomości, negocjujemy w imieniu Klientów treść umowy oraz dochodzimy roszczeń związanych bezpośrednio z zawartymi przez Klientów umowami. Nadto, wspieramy Klientów w sprawach wynikających m.in. z umowy najmu, umowy pożyczki, umowy leasingu, ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przedsądowych, mediacjach, postępowaniach sądowych oraz postępowaniach egzekucyjnych. Do najczęściej prowadzonych przez nas spraw należą sprawy o zapłatę, roszczenia związane z niewłaściwym wykonaniem bądź niewykonaniem umowy, czyny niedozwolone oraz sprawy związane z własnością i posiadaniem nieruchomości.

Charakteryzuje nas bogate doświadczenie, zdobyte w wielu renomowanych trójmiejskich kancelariach oraz wieloletnia samodzielna praktyka prawnicza. Gwarantujemy indywidualne podejście do Klienta, komfort i bezpieczeństwo współpracy.