Obsługa podmiotów gospodarczych oraz fundacji

Oferujemy szeroką gamę usług dla klientów z branży biznesowej oraz dla klientów indywidualnych

Prawo

Obsługa podmiotów gospodarczych oraz fundacji

Obsługa podmiotów gospodarczych oraz fundacji to przede wszystkim bieżąca obsługa prawna z zakresu prawa handlowego, pomoc w rozwiązywaniu problemów pracowniczych oraz doradztwo związane z daną dziedziną prawa, na podstawie której przedsiębiorstwo bądź fundacja funkcjonuje.

Jako Kancelaria zapewniamy bieżącą obsługę przedsiębiorstwa, pomoc w negocjowaniu kontraktów, rozwiązywaniu sporów korporacyjnych, tworzeniu regulaminów pracowniczych i analizie zapisów aktów prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez Klienta działalnością.

Świadczymy usługi polegające na opracowaniu dokumentów niezbędnych do założenia działalności gospodarczej oraz szukaniu najefektywniejszych rozwiązań w kontekście potrzeb Klienta. Na bieżąco szukamy przepisów uwzględniających indywidualne zapotrzebowania Klienta, dostosowaniu przepisów do charakteru wykonywanej działalności oraz związanych z nimi regulacji.

Zapewniamy pomoc w sporach prawnych zarówno na etapie postępowania przedsądowego tj. w negocjacjach wynikających ze sporów co do m.in. kontraktów, jak i na etapie postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.