Odszkodowania

Oferujemy szeroką gamę usług dla klientów z branży biznesowej oraz dla klientów indywidualnych

prawo r

Odszkodowania

Odszkodowania to dział prawa, który skupia się na dochodzeniu roszczeń powstałych na skutek wyrządzenia szkody osobowej bądź majątkowej.

Zajmujemy się szkodami powstałymi na skutek m.in. błędu medycznego, wypadku komunikacyjnego, kradzieży i uszkodzenia mienia. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach zarówno przed firmami ubezpieczeniowymi jak i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.  Podejmujemy działania mające na celu zawarcie satysfakcjonujących Klientów ugód bez konieczności występowania na drogę sądową, jak również reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych. Naszym celem jest uzyskanie odszkodowania, bądź zadośćuczynienia w pełni pokrywającego poniesioną przez Klienta szkodę oraz wszelkich niezbędnych i przysługujących Klientom świadczeń wynikających z poniesionej szkody.

Współpraca z Klientami opiera się przede wszystkim na rzetelnej i precyzyjnej ocenie ryzyka, realizacji potrzeb Klienta oraz skuteczności podejmowanych działań.