Rozwody

Oferujemy szeroką gamę usług dla klientów z branży biznesowej oraz dla klientów indywidualnych

prawo r

Rozwody

Rozwody Gdańsk

Sprawy rozwodowe nie zawsze przeprowadzone są za porozumieniem stron. Nasza kancelaria znajdująca się w Gdańsku może zaoferować niezbędną pomoc w przypadku, gdy są Państwo zdecydowani na złożenie pozwu rozwodowego. Przed podjęciem decyzji warto poznać główne przyczyny rozpadu związków, statystyki dotyczące spraw przeprowadzanych w Polsce oraz szczegółowy przebieg wizyty w sądzie. Doskonale rozumiemy, że najczęściej takiemu wydarzeniu towarzyszą niezwykle silne emocje. Radca prawny w tym przypadku pomaga w doprowadzeniu sprawy do końca oraz zapewnia należyty komfort psychiczny. Klient otrzymuje odpowiednie wsparcie, które jest niezbędne.

Rozwód – najczęstsze przyczyny 

Pary, które decydują się stanąć na ślubnym kobiercu, najczęściej nie zakładają, że w przyszłości związek ten może się zakończyć. Często spotykają nas w życiu takie sytuacje, które dla jednej ze stron – a czasami nawet obu – stanowią główny powód rozstania. Spośród przyczyn rozpadu małżeństwa możemy wyróżnić m.in. niezgodność charakterów, nadużywanie alkoholu, niedochowanie wierności, naganny stosunek do członków rodziny czy nieporozumienia związane z finansami. Dostępne dane wskazują na to, że w roku 2018 to właśnie niedopasowanie pod względem charakterów było najczęściej wskazywanym czynnikiem prowadzącym do rozwodu.

W niektórych sprawach czynniki decydujące o rozpadzie małżeństwa nie są tylko i wyłącznie rezultatem działań jednej ze stron. O ile w przypadku niedochowania wierności jeden z partnerów przypisuje winę osobie zdradzającej, tak niestety czasami naganny stosunek do członków rodziny może występować u obu osób. 

Decydując się na wizytę w kancelarii – otrzymujemy odpowiednie wsparcie ze strony radców, dzięki czemu łatwiej jest określić, czy dane czynniki rzeczywiście mogą być istotne podczas rozprawy i czy warto o nich wspominać. Składając pozew, powinniśmy być pewni, że chcemy doprowadzić do oficjalnego i prawnego zakończenia związku. Ważne jednak, aby zastanowić się także nad tym, czy chcemy jednocześnie pozbawić drugą osobę władzy rodzicielskiej oraz czy konieczne jest wypłacanie alimentów.

Rozwody w Polsce 

Na wstępie warto wspomnieć, że aktualnie liczba zawieranych małżeństw jest znacznie niższa, niż miało to miejsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Nie oznacza to jednak, że pary coraz rzadziej decydują się na zakończenie związku – według dostępnych statystyk można zauważyć, że tutaj również nastąpiła zmiana na niekorzyść. Rzadko zawieramy małżeństwa, ale często decydujemy się na rozwody. Okazuje się, że w roku 2018 roku orzeczono aż 62,8 tys. rozwodów. W tym miejscu należy także dodać, że to kobiety najczęściej decydują się na złożenie wniosku, a liczba procentowa stale rośnie. Jeszcze w latach 80. panie decydowały się na ten krok znacznie rzadziej – było to niemal 60% składanych pozwów. Jedne z ostatnich statystyk sugerują, że liczba sięga nawet 70%.

Czy staż małżeństwa wpływa na decyzję o rozwodzie? Okazuje się, że tak. Jeszcze przed rokiem 2005 to mężczyźni decydowali się na złożenie wniosku do sądu w pierwszych latach po ślubie. Byli mniej chętni do ratowania pożycia małżeńskiego. Aktualnie jest wręcz odwrotnie. Dane z 2018 roku wyraźnie wskazują, że to kobiety chcą zakończenia związku już na początku jego trwania, tymczasem panowie częściej czekają z tą decyzją. 

Wpływ na to ma często usamodzielnienie posiadanych przez parę dzieci. Małżonkowie decydują się na ten krok w momencie, kiedy potomstwo uzyskuje już pełnoletność i wyprowadza się z domu lub wyjeżdża na studia. Można także wskazać pewną zależność związaną z miejscem zamieszkania partnerów podejmujących się prawnego zakończenia związku. Częściej o rozwodach mówimy w przypadku osób mieszkających w miastach. Na wsiach procent ten jest znacznie niższy.  

Wraz ze zmieniającą się sytuacją, niektóre z przyczyn rozpadu małżeństwa przestają być głównym powodem złej kondycji pożycia, chociaż jeszcze kilkadziesiąt lat temu miały one realny wpływ na podjęcie decyzji o rozstaniu. Warto wskazać m.in. długą nieobecność jednego z partnerów. Najczęściej za przykład podaje się pracę poza granicami kraju. W dobie dostępu do internetu oraz posiadania urządzeń elektronicznych długa rozłąka przestaje często być problemem i nie wpływa tak znacząco na kondycję małżeństwa.

Jak powinien wyglądać pozew rozwodowy? 

Kluczową sprawą jest skierowanie gotowego pozwu do sądu okręgowego. Należy wybrać ten sąd, który jest związany z ostatnim wspólnym miejscem zamieszkania obojga partnerów – o ile jeden z małżonków dalej jest dostępny pod wskazanym adresem. 

Wiele osób zastanawia się, czy podczas sprawy rozwodowej konieczne jest skorzystanie z pomocy radcy prawnego. Istnieją takie rozwody, podczas których małżonkowie są zgodni co do podjętej decyzji i pozostają w przyjaznych stosunkach. Problemem może się okazać podział majątku czy opieki nad dziećmi – dlatego jeżeli nie do końca wiemy, czy zostanie to rozwiązane w sposób polubowny, lepiej udajmy się na konsultacje do kancelarii.

O czym należy pamiętać, jeżeli chcemy złożyć pozew rozwodowy? Jeżeli jesteśmy świadomi tego, że aktualna sytuacja kwalifikuje się do orzeczenia rozwodu przez sąd, powinniśmy zacząć od uzupełnienia wniosku. Znajdą się w nim takie informacje jak miejscowość, data, dane osobowe powoda oraz pozwanego, ale także treść wniosku ze szczegółowym uzasadnieniem. 

Należy również wskazać, czy pragniemy rozwiązania małżeństwa z orzeczeniem o winie, czy żądamy od pozwanego alimentów, przeniesienia kosztów procesu na drugą osobę oraz czy chcemy ograniczyć władzę rodzicielską. 

Wśród ważnej dla sprawy rozwodowej dokumentacji konieczne jest zdobycie oryginału odpisu aktu małżeństwa. Wydaje je urząd stanu cywilnego (niezależnie od tego, czy jest to Gdańsk, czy inne miasto). Niekiedy istnieje także możliwość dostarczenia wyżej wspomnianego odpisu drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty. Ważne także, aby do podstawowej dokumentacji dołączyć również dowód uiszczenia opłaty od pozwu. Nie każdy wie, że jest to wydatek rzędu 600 zł. Jeżeli natomiast nie jesteśmy w stanie zapłacić wyżej wspomnianej sumy, możliwe jest także wnioskowanie o zwolnienie z kosztów sądowych. 

Sprawy rozwodowe – jak wyglądają?

Wiele osób zastanawia się, jak wygląda ogłoszenie wyroku w sprawie rozwodowej oraz jak przebiega wizyta w sądzie. Często jest to sytuacja, która wywołuje stres oraz zdenerwowanie. Każda ze stron może posiadać własnego pełnomocnika. Najczęściej małżonkowie wybierają w tym przypadku radcę prawnego lub adwokata, ale niekiedy jest to także bliska osoba, a nawet przyjaciel rodziny. Konieczne i niezbędne jest natomiast udzielenie pełnomocnictwa. Warto wspomnieć, że tuż po rozpoczęciu sprawy rozwodowej najważniejsze jest zadanie partnerom standardowych pytań. Dotyczą one kwestii posiadanych dzieci, wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego, a nawet innych spraw rodzinnych, które mogłyby w tym przypadku mieć znaczenie dla sprawy.  

W kolejnej części następuje przesłuchanie świadków – pierwszeństwo mają osoby reprezentujące stronę powodową, a następnie zapraszani są przedstawiciele strony pozwanej. Dopiero w tym momencie małżonkowie mogą zabrać głos. Odnosząc się do przedstawionych chwilę wcześniej zeznań świadków, powinni opowiedzieć o tym, dlaczego zdecydowali się na zakończenie związku. 

Ostatnią fazą sprawy sądowej jest publikacja wyroku. Niekiedy jest ona odroczona w czasie – nawet na dwa tygodnie. Czy rzeczywiście małżonkowie muszą być w tym momencie obecni? Okazuje się, że nie, natomiast jesteśmy zobligowani do tego, aby złożyć odpowiedni wniosek, dzięki któremu zostanie nam doręczony wyrok. Sąd zazwyczaj odczytuje jednak wyrok przy obecności zainteresowanych stron.

Orzekanie o winie – jak wygląda to od strony prawnej?

Według dostępnych statystyk – sądy najczęściej nie są skłonne orzekać, która ze stron jest winna. W roku 2018 aż 77,5% związków zakończyło się bez wskazania, jakoby któryś z partnerów spowodował rozpad małżeństwa. Czasami partnerzy obawiają się, że sprawa rozwodowa mogłaby trwać dłużej, jeżeli miałoby pojawić się tego typu orzeczenie. Czy jest to jednak prawdą? Rzeczywiście jest to jeden z czynników, który może wpłynąć na przedłużenie postępowania. W tym przypadku niezbędne jest przedstawienie dowodów, które będą świadczyły o winie jednego z małżonków albo nawet obojga. 

Rozwód z orzeczeniem o winie bywa sprawą trudną, ponieważ zazwyczaj jedna ze stron nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności. Rodzi się między partnerami konflikt, który dodatkowo komplikuje prowadzoną sprawę. Często to emocje są tutaj kluczową przeszkodą – podczas sprawy dochodzi do kłótni, a niekiedy nawet małżonkowie nie stawiają się na rozprawy.

Warto także wspomnieć, że czasami winne są obie strony. Partnerzy mogą mieć dowody świadczące o tym, że nie spełniali małżeńskiego obowiązku albo nieodpowiednio traktowali swojego małżonka. Zanim więc zdecydujemy się na wniesienie pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie – skonsultujmy się radcą prawnym, który pomoże zdecydować, czy jest to w tym przypadku słuszna decyzja. 

Podział majątku – kiedy następuje? 

Kwestia podziału majątku bywa skomplikowana. Można go dokonać zarówno w trakcie sprawy rozwodowej, ale nie jest to konieczne. O podział można starać się także po zakończeniu małżeństwa, jak i w trakcie jego trwania. Czasami obie strony idą na ugodę – zwłaszcza jeżeli posiadają oddzielne majątki. Jednak decydując się na powierzenie tego zadania sędzi, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Gdzie należy go skierować? Do sądu rejonowego wraz z uiszczeniem odpowiedniej opłaty. 

Zazwyczaj dzielenie posiadanych rzeczy następuje poprzez podział majątku w naturze – mówimy wtedy o rozdziale posiadanych pieniędzy lub wyznaczeniu dwóch lokali w danym budynku. Niekiedy jeden z małżonków chce zatrzymać zakupione wspólnie mieszkanie lub dom, ale w takim przypadku zobowiązany jest do spłacenia należnej kwoty drugiej osobie. W ostateczności podejmowana jest decyzja związana ze sprzedażą posiadanych rzeczy, dzięki czemu byli małżonkowie mogą sprawiedliwie rozdzielić otrzymaną kwotę.