Windykacja sądowa oraz pozasądowa

Oferujemy szeroką gamę usług dla klientów z branży biznesowej oraz dla klientów indywidualnych

prawo r

Windykacja sądowa oraz pozasądowa

Roszczenie związane z zapłatą należności za wykonane usługi jest jednym z najczęstszych problemów podmiotów prawa gospodarczego, jak i osób fizycznych, również tych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Windykacja to przede wszystkim etap postępowania przedsądowego, który skupia się na wskazaniu zasadności dochodzonych roszczeń oraz ich dochodzenie z pominięciem postępowania sądowego. Jest to sektor prawny, który ma zastosowanie zasadniczo w każdej dziedzinie prawa i łączy w sobie wszystkie postępowania mające na celu wyegzekwowanie należnych wierzycielowi wierzytelności.

Jako Kancelaria posiadamy doświadczenie w efektywnej realizacji potrzeb Klienta w zakresie polubownego załatwiania sporów, jak i we wszczynaniu oraz prowadzeniu postępowań związanych z odzyskaniem należnych Klientowi wierzytelności.

Gwarantujemy profesjonalne podejście do Klienta, dostosowanie działań zgodnie z wolą i potrzebami Klienta, dobranie środków zabezpieczających roszczenia oraz możliwie jak najszybsze i najefektywniejsze odzyskanie zaległych płatności.