Prawo budowlane

Oferujemy szeroką gamę usług dla klientów z branży biznesowej oraz dla klientów indywidualnych

Prawo

Prawo budowlane

Szeroko pojęte prawo budowlane wymaga od prawnika znajomości nie tylko przepisów Ustawy prawo budowlane, ale również regulacji związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, prawem wodnym, czy ochroną zabytków. Prawo budowlane łączy współpracę podmiotów prywatnych z publicznymi, nakłada obowiązek uzyskania odpowiednich pozwoleń czy uzgodnień z podmiotami administracji państwowej. Dlatego, aby efektywnie pomagać Klientom, obsługa prawna powinna być kompleksowa obejmując przy tym postępowanie administracyjne i postępowanie cywilne.

Jako kancelaria zapewniamy obsługę prawną na całym etapie procesu budowlanego od postępowania administracyjnego po negocjacje umów czy egzekwowanie wykonania robót budowlanych. Pomagamy zarówno dużym przedsiębiorstwom świadczącym usługi budowlane na szeroką (krajową i międzynarodową) skalę, jak i mniejszym podmiotom podwykonawczym oraz osobom fizycznym, w tym także osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Nasza kancelaria posiada doświadczenie w dochodzeniu roszczeń cywilnych w sprawach m.in. o wykonanie robót budowlanych, zniszczenie przedmiotu budowy, opóźnienie prac budowlanych, nałożenie kar umownych bądź ich dochodzenie, naprawę źle wykonanych robót oraz w sprawach związanych z postępowaniem administracyjnym.